بورسیه تحصیلی

متقاضیان ایرانی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که از طریق این سایت برای پذیرش اقدام نمایند مشمول تخفیف ۵۰ درصدی شهریه و داوطلبین داروسازی با توجه به شرط معدل مشمول تخفیف بین ۲۵ تا ۵۰ درصد شهریه دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس خواهند شد

شرایط اعطای بورسیه به داوطلبان تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی بصورت ذیل می باشد:
بورسیه دوره های کارشناسی، مهندسی دانشگاه مدیترانه شرقی
– برای رشته های کارشناسی بدون در نظر گرفتن معدل مشمول ۵۰ درصد تخفیف شهریه قطعی خواهد بود

بورسیه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی
بدون در نظر گرفتن معدل مشمول ۵۰ درصد تخفیف شهریه قطعی خواهد بود.
با توجه به سوابق کاری و سوابق تحصیلی، دانشجو می تواند برای استادیاری اقدام نماید.

۱- در صورت کسب استادیاری پاره وقت ۵۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و 650 لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.
۲- در صورت کسب استادیاری تمام وقت ۱۰۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و 1200 لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.

بورسیه دوره دکتری دانشگاه مدیترانه شرقی
به دانشجویان متقاضی دکتری دانشگاه مدیترانه شرقی بورسی تعلق نمی گیرد ولی با توجه به سوابق کاری و تحصیلی، دانشجو می تواند میتواند برای استادیاری اقدام نماید.

۱- در صورت کسب استادیاری پاره وقت ۵۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و 650 لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.
۲- در صورت کسب استادیاری تمام وقت ۱۰۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و 1700 لیر حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.

چنانچه دانشجو امتحان جامع خود را با موفقیت بگذراند، حقوق او به 2200 لیر افزایش میکند.

میزان بورسیه توسط هیئت ارزیابی بورس دانشجویان در دانشگاه مدیترانه شرقی با توجه به شایستگی و سوابق درسی و ریز نمرات تعیین می شود
بر اساس تصمیمات هیئت، متقاضی ممکن است از ۲۵% یا ۵۰% کاهش در شهریه بر خوردارباشد. شرایط دستیاری در دانشگاه EMU

در هر نیمسال تحصیلی ۲متقاضی از هر کشور از ۱۰۰%بورسیه برخوردار خواهند شد. همچنین در صورت کسب معدل A در هر نیمسال تحصیلی به هر دانشجو ۵۰ درصد از شهریه از طرف دانشکده تخفیف داده خواهد شد که اگر قبلا از تخفیف شهریه استفاده کرده باشد جمعا هیچ مبلغی برای شهریه ترم بعد پرداخت نخواهد کرد.

بورسیه متقاضیان رشته داروسازی به شرح زیر میباشد:

معدل 15 تا 16

بدون بورسیه میباشد.

16 تا 17/5 شامل 25%بورسیه میشود.

17/5

به بالا شامل 50% بورسیه میشود.

رشته پزشکی بورسیه ندارد.

مقایسه آگهی ها

مقایسه