توافق دانشگاه EMU و دانشگاه علوم پزشکی تهران

توافق دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشکده پزشکی دانشگاه EMU

دانشگاه علوم پزشکی تهران با اجرای برنامه همکاری مشترک با چهار دانشگاه از کشورهای ایتالیا، استرالیا و مدیترانه شرقی قبرس، کارشناسی ارشد «دوراپزشکی» را برای اولین بار ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای اجرای بسته «بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی» ضمن کسب گواهی اعتباربخشی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای سال های ۲۰۱۷- ۲۰۱۳ به اجرای جامع خودارزیابی در دانشگاه و ایجاد شبکه تضمین کیفیت و اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه می پردازد.

در این مسیر برنامه مدرک مشترک یا Cotutelle را تعریف کرده است. برنامه مدرک مشترک در تمامی مقاطع تحصیلی قابل اجرا است و در این برنامه دانشگاه میهمان و میزبان با رسیدن به توافق درباره جوانب مختلف جذب و آموزش دانشجو، در نهایت یک مدرک مشترک مورد تایید هر دو دانشگاه را به دانشجو اعطا می کنند.

همچنین برنامه Cotutelle به معنی همکاری مشترک دو استاد راهنما و یک دانشجو است که فقط در مقطع دکتری قابل اجراست. (Co-Tutoring)در این برنامه هیچکدام از دانشگاه ها میهمان و یا میزبان خطاب نمی شوند. دانشجو در هر دوره از تحصیل خود باید قوانین هر دو دانشگاه را رعایت کند و در نهایت هر دانشگاه مدرکی مجزا به دانشجو اعطا خواهد کرد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران با چهار دانشگاه Macquarie استرالیا، دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس، دانشگاه Camerino ایتالیا و دانشگاه Genova  ایتالیا تفاهم نامه اجرای برنامه مشترک را منعقد کرد.

بر اساس تفاهم نامه با دانشگاه Macquarie استرالیا برنامه دکتری Cotutelle  اجرا شد و بورسیه برای پنج دانشجوی دکتری از دانشگاه Macquarie دریافت شد.

همچنین با انعقاد توافقنامه برنامه مشترک با دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس، برنامه مشترک پزشکی عمومی طراحی شد.البته فعلاً راهکار دقیق اجرایی برای پذیرش و نحوهء ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی و یا خارجی تبیین نشده است ولی طی جلسات مرتّب و منسجم امید است طرفین به یک نتیجه جامع جهت اجرای دورهء مشترک پزشکی برسند.

نام دانشگاه Eastern Mediterranean در آخرین لیست دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت قرار دارد و این توافق نامه تاثیر مهمی در مورد تائید قرار گرفتن رشته پزشکی این دانشگاه دارد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین با دانشگاه Camerino ایتالیا در زمینه کارشناسی ارشد دورا پزشکی و با دانشگاه Genova  ایتالیا در زمینه دکتری تخصصی لیزر در دندانپزشکی توافقنامه منعقد کرد.

با تفاهم دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه Camerino  ایتالیا، زمینه ایجاد اولین موسسه دوراپزشکی در آسیا فراهم می شود و یک دوره مشترک یک تا ۶ ماهه برای دادن آموزش های لازم برای راه اندازی سیستم دوراپزشکی در ایران برگزار می شود.

همچنین برنامه ریزی برای طراحی برنامه مشترک کارشناسی ارشد  دوراپزشکی در حیطه سلامت برای اولین بار در دنیا از دیگر بندهای تفاهم نامه این دو دانشگاه است.

در سال ۹۵ تاکنون ۱۵ هیات خارجی از دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرده اند.

جذب استاد مدعو بین الملل نیز از دیگر برنامه های بین المللی سازی این دانشگاه است که بر اساس آن تاکنون ۱۹ اساتید مدعو بین المللی در دانشگاه جذب شده اند. این اساتید ۶ کارگاه و ۲۳ سخنرانی داشته اند .

در بخش پذیرش دانشجویان بین المللی نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله آوریل ۲۰۱۱ تا آگوست ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۲ هزار و ۵۲۶ نفر متقاضی داشته است که از این تعداد تقاضای ۲ هزار و ۳ نفر پذیرفته، تقاضای ۳۹۲ نفر رد و تقاضای ۱۳۱ نفر نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در حال حاضر ۴۹۷ نفر از ۳۳ کشور در این دانشگاه تحصیل می کنند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین برای ارتقای بین المللی آموزش عالی نسبت به آموزش زبان فارسی جهت آشنایی با فرهنگ ایرانی- اسلامی و ارائه آموزش مهارتهای بین المللی به دانشجویان، اساتید و کارکنان اقدام کرده است.

برگزاری ۵۹ کلاس آموزش زبان فارسی و ۲۹ کلاس آموزش زبان انگلیسی برای ۳۹۸ نفر دانشجوی بین الملل و برگزاری ۳۸ کلاس آموزش زبان انگیسی برای ۲۲۶ نفر اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه از دیگر برنامه های این دانشگاه در اجرای بسته بین المللی سازی است.

لینک های مفید :‌

پذیرش رشته داروسازی قبرس ترم بهمن ۱۳۹۵ آغاز شد

رشته پزشکی دانشگاه EMU

 

به بحث وارد شوید

16 + نه =

مقایسه آگهی ها

مقایسه