شرایط دستیاری و کار در دانشگاه قبرس EMU

شرایط اقدام برای دستیاری اساتید (Assistant ship ) برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه EMU

از آنجا که به دانشجویان مقطع دکترا در دانشگاه EMU بورسی تعلق نمی گیرد بهترین فرصت برای دانشجویان فوق الذکر و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد، استفاده ارز مزایای دستیاری (Assistant ship) در طی زمان تحصیل برای تخفیف در شهریه می باشد.

لازم به ذکر است دانشجویان فوق تنها پس از گذراندن اولین ترم تحصیلی و با کسب معدل حداقل ۳ از ۴ و با تائید توانائی ایشان توسط استاد برای دستیاری معرفی خواهند شد. که برای دانشجویان دکتری می تواند بصورت پاره وقت یا تمام وقت باشد ولی برای دانشجویان ارشد غالبا بصورت پاره وقت خواهد بود.

۱- در صورت کسب استادیاری پاره وقت ۵۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و ۴۵۰ لیر (تقریبا معادل ۹۰۰ هزار تومان)حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.
۲- در صورت کسب استادیاری تمام وقت ۱۰۰ درصد تخفیف شهریه دانشگاه و ۹۰۰ لیر(تقریبا معادل ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) حقوق ماهیانه به دانشجو تعلق میگیرد.

بسیاری از دوستان سوالاتی مبنی بر تخصیص دستیاری قبل از ثبت نام دارند که در پاسخ مجددا عرض می کنیم به هیچ وجه قبل از گذراندن ترم اول وضعیت دستیاری مشخص نیست.

مقایسه آگهی ها

مقایسه