عکسهای هجدهمین جشنواره فرهنگ و غذای ملل در EMU

تصاویری از هجدهمین جشنواره غذا و فرهنگ ملل مختلف در دانشگاه EMU قبرس که به همت دانشکده توریسم برگزار شد.

TURISM-30

TURISM-31

TURISM-32

TURISM-33

TURISM-34

TURISM-29

TURISM-28

TURISM-27

TURISM-26

TURISM-25

TURISM-19

TURISM-21  TURISM-24

TURISM-18

TURISM-17

TURISM-16

TURISM-15

TURISM-14

TURISM-9

TURISM-10

TURISM-11

TURISM-12

TURISM-13

TURISM-1

TURISM-2

TURISM-8

TURISM-6

TURISM-5

TURISM-4

TURISM-3

به بحث وارد شوید

18 − 1 =

مقایسه آگهی ها

مقایسه