قرص های LSD می تواند انسان را کودک کند

پژوهشگران در کالج سلطنتی لندن باور دارند که آن ها تاثیر LSD ها را بر مغز انسانی را می دانند. پس از آزمایش و بررسی MRI، این گروه متوجه شد که داروها باعث می شودند که مغزهای ما مشابه به یک کودک عمل کند. برای فهم این مطلب، تصور کنید که مغز شما تنها طبقه یک اداره با اتاق هایی است که با چشم گرداندن می توان آن ها را دید. هر اتاق مسئول کار متفاوتی مانند حافظه، تعادل و شنیدن است که تنها با یکدیگر در دیدار سالانه شرکت صحبت می کنند. LSD مانند یک کارمند قدیمی غرغرو است که مکررا تقسیم بندی ها را به هم می زدن و دیگران را مجبور به با هم کار کردن می کند.

شکستن ساختار سازمانی مغز ما چیزی است که توهمات دیوانه وار تجربیات استفاده کنندگان را موجب می شود. به طور عادی، نگاه کردن با کرتکس بینایی اداره می شود، اما داروها اساسا اجازه می دهد که هر فردی در اداره اجازه داشته باشد که روی پروژکتور چیزی پخش کند. این تنها از روی تفریح نیست، چرا که این گروه پژوهشی باور دارد که LSD این قدرت را دارد که زندگی افراد را به افسردگی یا اعتیاد بکشاند.

هر دوی این شرایط وابسته به برپایی اتاقک های جدید در دفتر مغز شما. یکی از کارهایی که می کند این است که یا شما را وادار می کند که فکرهای ناراحت کننده داشته باشید یا این که مواد شیمیایی خاصی مصرف کنید. همچنین به نظر می رسد که کاربران LSD هنگامی که به این مصرف پایان می دهند، پیشرفتی در سلامت روانی خود تجربه می کنند.

 منبع: engadget

به بحث وارد شوید

9 + 13 =

مقایسه آگهی ها

مقایسه