نانوایی ایرانی در فاماگوستا

اغلب ما ایرانیها بدنبال نانهای سبک خودمان در سایر کشورها می گردیم که با ذائقه ما سازگار تر از نانهای حجیم است. نانوایی معرفی شده دقیقا به سبک نانوائیهای ایران هست و آدرس بسیار سرراستی دارد. اینجا شما نان لواش و بربری می توانید تهیه کنید و حتی می توانید به آنها سفارش پخت پیتزاهای سبک با مواد خودتان را بدهید.
آدرس : فاماگوستا، خیابان گلسرن، ۵۰ متر داخل خیابان سمت راست. جنب قصابی. تلفنشونم نداریم! ?

به بحث وارد شوید

5 × 1 =

مقایسه آگهی ها

مقایسه