همایش ترافیک، مواد مخدر و مهاجرت قبرس

13124989_1179200668779248_818733785312567543_n-660x330

کنفرانس پوشش دهنده مباحث مربوط به ترافیک و رانندگی، مواد مخدر و مشکلات مهاجرت در قبرس شمالی توسط پلیس قبرس و در دانشگاه مدیترانه شرقی امروز برگزار شد.

این کنفرانس پوشش دهنده مطالب فوق در رابطه با دانشجویان و رهنمودهای پلیس قبرس برای دانشجویان بود. در این کنفرانس رئیس دایره راهنمایی رانندگی و سخنگویان دوایر مواد مخدر و پلیس مهاجرت برای دانشجویان صجبت کردند.

13062131_1179200812112567_5162663690361470131_n

به بحث وارد شوید

2 × 4 =

مقایسه آگهی ها

مقایسه